Aktualności

 35 LAT DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU  1981-2016

 

 Szanowni Państwo

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  najserdeczniejsze  życzenia radości, sukcesów zawodowych, 

dalszych  osiągnięć  dydaktycznych oraz pomyślności w życiu osobistym

składa

                                    Zarząd Oddziału  Okręgowego    

                                               Stowarzyszenia Księgowych w Gorzowie Wlkp.

 14 października 2016r.                     


UWAGA!!!

Współfinansowanie szkoleń pracowników oraz pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na wniosek pracodawcy składany do starosty powiatu (PUP) z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można finansować koszty kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. O szczegóły proszę pytać w Powiatowym Urzędzie Pracy.


KURSY I SZKOLENIA

Kursy z zakresu    CERTYFIKACJI  ZAWODU  KSIĘGOWEGO

 19 listopada 2016r.KURS  DLA  KANDYDATÓW  NA  KSIĘGOWEGO (82 godz. zajęć lek.)więcej
 02 grudnia 2016r. KURS  DLA  KANDYDATÓW  NA  KSIĘGOWEGO (82 godz. zajęć lek.) -w dni robocze , jeden dzień w tygodniu w godz. 8,15- 15,00więcej
25 lutego 2017r. KURS  DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS.RACHUNKOWOŚCI (SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO)  (174 godz. zajęć lek.) więcej
 01 lutego 2017r. KURS  DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS.RACHUNKOWOŚCI (SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO)  (174 godz. zajęć lek.) w dni robocze , jeden dzień w tygodniu w godz. 8,15- 15,00 więcej

15 października 2016r.

14 stycznia 2016r.

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (204 godz.  zajęć lek.) 

więcej 

październik 2016r.KURS CERTYFIKOWANY EKSPERT USŁUG KSIĘGOWYCH (32 godz.lek.)
 
więcej

SZKOLENIA - KURSY

19 października 2016r.Kurs Czas pracy i urlopy pracownicze w praktyce pracodawcówwięcej
04 listopada 2016r.Kurs Podatek u źródła i ceny transferowewięcej
08 listopada 2016r.Kurs Podatkowa księga przychodów i rozchodów- ujęcie praktyczne od podstaw (32 godz. lek.) więcej
09 listopada 2016r.Kurs Jednolity Plik Kontrolny od 01 lipca 2016r. w ustawie Ordynacja podatkowawięcej
09 listopada 2016r. Kurs Płace- zasady naliczania od podstaw ( w tym program płatnik- zajęcia praktyczne)(32 godz. lek.) więcej
21 listopada 2016r.Kurs Kodeks Pracy w praktyce od podstawwięcej
22 listopada 2016r. Kurs Ubezpieczenia społeczne w 2016 roku.więcej
22 listopada 2016r. Zasady prowadzenia inwenteryzacji więcej
23 listopada 2016r.Kurs Zamówienia publiczne z uwzględnieniem nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznychwięcej

25 listopada 2016r.

Kurs Program PŁATNIK  od podstaw  (warsztaty przy komputerach)                

więcej
01 grudnia 2016r. Kurs Zmiany w podatku PIT na rok 2016 oraz wybrane zagadnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016r. związanych z zamknięciem roku ze szczególnym uwzględnieniem kwestii nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników na podstawie wyroku Trybunałuwięcej
02 grudnia 2016r.Kurs Dokumentacja kadrowa- warsztaty jednodniowewięcej
 13 grudnia 2016r. Prowadzenie i rozliczanie fundacji i stowarzyszeńwięcej

14 grudnia 2016r.

16 grudnia  2016r.

11 stycznia 2017r.

13 stycznia 2017r.

 Kurs Edukacja "Bilans 2016" Gorzów Wlkp.więcej
luty 2017r.Kurs Kasjer złotówkowo - walutowywięcej
  Pozostałe szkolenia    
  Budżet 
03 listopada 2016r.  Kurs Jak prawidłowo przygotować, przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację  oraz odpowiedzialność w tym zakresiewięcej
16 listopada 2016r. Wybrane zagadnienia dotyczące  zmian i stosowania klasyfikacji budżetowej oraz planowania finansowego w jednostkach budżetowych więcej
24 listopada  2016r. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne  oraz nowe zasady gospodarki składniki  majątku ruchomego  w jednostkach sektora finansów  publicznychwięcej
 06 grudnia 2016r. Kurs Wydatki strukturalne, ich klasyfikacja , ewidencja i zasady sporządzania rocznego sprawozdania Rb-WSa i Rb- WSb jednostkowego i skonsolidowanego z uwzględnieniem zmian. więcej
 08 grudnia  2016r.  Bilans zamknięcia za 2016r. Szkolenie dla służb  finansowo- księgowych jednostek sektora  finansów publicznych więcej
 Kurs Obligatoryjne seminarium biegłych rewidentów w 2016r.

 

 

 07. 11. 2016 r.

 Moduł XVI- ZMIANY W USTAWIE O    RACHUNKOWOŚCI WYNIKAJĄCE  Z WDROŻENIA DYREKTYWY 2013/2014/UE Z DNIA 26 CZERWCA 2013 ROKU(8  godz. lek)                                      Wykładowca: dr Teresa Cebrowska

więcej
 29. 11. - 30. 11. 2016 r.

 Moduł XII  -   NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ - UJĘCIE BILANSOWE I PODATKOWE ORAZ ICH BADANIE (16 godz. lek.)   Wykładowca: dr Teresa Cebrowska

 więcej

BEZPŁATNE KONSULTACJE dla członków SK

Zapraszamy członków Stowarzyszenia Księgowych na konsultacje w zakresie rachunkowości i finansów - terminarz konsultacji


Zwycięzcy II edycji konkursu Księgowi Przyszłości

    

Zaproszenie do opracowania projektów Komitetu Standardów Rachunkowości
Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) poszukuje osób zainteresowanych opracowaniem projektów dokumentów (Krajowego Standardu Rachunkowości lub stanowisk Komitetu), dotyczących:
1.      środków trwałych,
2.      ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie,
3.      inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych.

Szczegółowe informacje na temat zakresów dokumentów są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w zakładce Komitetu Standardów Rachunkowości: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/komitet-standardow-rachunkowosci/zaproszenie-do-wspolpracy