Aktualności

  UWAGA!!!

Współfinansowanie szkoleń pracowników oraz pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na wniosek pracodawcy składany do starosty powiatu (PUP) z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można finansować koszty kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. O szczegóły proszę pytać w Powiatowym Urzędzie Pracy.KURSY I SZKOLENIA

Kursy z zakresu    CERTYFIKACJI  ZAWODU  KSIĘGOWEGO

17 września 2016r.

KURS  DLA  KANDYDATÓW  NA  KSIĘGOWEGO (82 godz. zajęć lek.)

więcej

17 września 2016r.                            KURS  DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS.RACHUNKOWOŚCI (SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO)  (174 godz. zajęć lek.) więcej

15 października 2016r.

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (204 godz.  zajęć lek.) 

więcej 

październik 2016r.CERTYFIKOWANY EKSPERT USŁUG KSIĘGOWYCH (32 godz.lek.)
 
więcej

SZKOLENIA - KURSY

08 września 2016r. Jednolity Plik Kontrolny od 01 lipca 2016r.w ustawie Ordynacja podatkowa więcej
 

22 września 2016r.

 Dokumentacja kadrowa- warsztaty jednodniowe więcej
27 września  2016r. Zamówienia publiczne z uwzględnieniem nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznych więcej

27 września  2016r.

Czy  na pewno wiesz jakie zmiany  przepisów ZUS weszły w życie w 2016 roku? więcej
28 września 2016r.  Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne. więcej
29  września 2016r. Prawo pracy  w praktyce pracodawców w 2016 roku. więcej
4 października 2016r. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT w 2016 roku więcej
 18 października 2016r. Kurs Kodeks Pracy w praktyce od podstaw więcej
 19 października 2016r. Czas pracy i urlopy pracownicze w praktyce pracodawców. więcej
 październik 2016r. Podatkowa księga przychodów i rozchodów- ujęcie praktyczne od podstaw (32 godz. lek.)  wiecej

 październik 2016r.

 

 Kurs Płace- zasady naliczania od podstaw ( wtym program płatnik- zajęcia praktyczne) więcej
 październik 2016r.  Kurs Kasjer złotówkowo - walutowy więcej
  Pozostałe szkolenia    
   Obligatoryjne seminarium biegłych rewidentów w 2016r.

 

 

 15. 09. -  16. 09. 2016r.

 Moduł XIII   -    BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH MAŁYCH I ŚREDNICH JEDNOSTEK ( 16 godz. lek.)  

Wykładowca: Justyna Beata Zakrzewska

 więcej
 07. 11. 2016r.  Moduł XVI- ZMIANY W USTAWIE O RACHUNKOWOŚCI WYNIKAJĄCE  Z WDROŻENIA DYREKTYWY 2013/2014/UE Z DNIA 26 CZERWCA 2013 ROKU (8  godz. lek)                                      Wykładowca: dr Teresa Cebrowskawięcej
 29. 11. - 30. 11. 2016r.

 Moduł XII  -   NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ - UJĘCIE BILANSOWE I PODATKOWE ORAZ ICH BADANIE (16 godz. lek.)   Wykładowca: dr Teresa Cebrowska

 więcej

BEZPŁATNE KONSULTACJE dla członków SK

Zapraszamy członków Stowarzyszenia Księgowych na konsultacje w zakresie rachunkowości i finansów - terminarz konsultacji


Zwycięzcy II edycji konkursu Księgowi Przyszłości

  

 

Zaproszenie do opracowania projektów Komitetu Standardów Rachunkowości
Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) poszukuje osób zainteresowanych opracowaniem projektów dokumentów (Krajowego Standardu Rachunkowości lub stanowisk Komitetu), dotyczących:
1.      środków trwałych,
2.      ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie,
3.      inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych.

Szczegółowe informacje na temat zakresów dokumentów są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w zakładce Komitetu Standardów Rachunkowości: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/komitet-standardow-rachunkowosci/zaproszenie-do-wspolpracy