Aktualności

  UWAGA!!!

Współfinansowanie szkoleń pracowników oraz pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na wniosek pracodawcy składany do starosty powiatu (PUP) z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można finansować koszty kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. O szczegóły proszę pytać w Powiatowym Urzędzie Pracy.KURSY I SZKOLENIA

Zapraszamy na EDUKACJĘ BILANS 2016 w KARPACZU

dniach 15-18 listopada 2016r.- więcej

Kursy z zakresu    CERTYFIKACJI  ZAWODU  KSIĘGOWEGO

 22 października 2016r.KURS  DLA  KANDYDATÓW  NA  KSIĘGOWEGO (82 godz. zajęć lek.)więcej
15 października 2016r. KURS  DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS.RACHUNKOWOŚCI (SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO)  (174 godz. zajęć lek.) więcej

15 października 2016r.

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (204 godz.  zajęć lek.) 

więcej 

październik 2016r.KURS CERTYFIKOWANY EKSPERT USŁUG KSIĘGOWYCH (32 godz.lek.)
 
więcej

SZKOLENIA - KURSY

28 września 2016r.Kurs Środki trwałe, wartości niematerialne i prawnewięcej
29  września 2016r. Kurs Prawo pracy  w praktyce pracodawców w 2016 rokuwięcej

4 października 2016r.

7 października 2016r.

 Kurs Podatek od towarów i usług VAT w 2016 rokuwięcej
11 października 2016r.Kurs Jednolity Plik Kontrolny od 01 lipca 2016r.w ustawie Ordynacja podatkowawięcej
18 października 2016r.Kurs Kodeks Pracy w praktyce od podstawwięcej
19 października 2016r.Kurs Czas pracy i urlopy pracownicze w praktyce pracodawcówwięcej

21 października 2016r.

Kurs Program PŁATNIK  od podstaw  (warsztaty przy komputerach)                

więcej
25-26  października 2016r. Kurs Kasjer złotówkowo - walutowywięcej
27 października 2016r. Kurs Płace- zasady naliczania od podstaw ( wtym program płatnik- zajęcia praktyczne)(32 godz. lek.) więcej
03 listopada 2016r.Kurs Podatkowa księga przychodów i rozchodów- ujęcie praktyczne od podstaw (32 godz. lek.) wiecej
04 listopada 2016r.Kurs Podatek u żródła i ceny transferowewięcej
15-18 listopada 2016r.Kurs Edukacja "Bilans  2016" Karpaczwięcej
23 listopada 2016r.Kurs Zamówienia publiczne z względnieniem nowelizacji ustawy - Prawo zamówień publicznychwięcej
01 grudnia 2016r. Kurs Zmiany w podatku PIT na rok 2016 oraz wybrane zagadnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2016r.wiecej
  02 grudnia 2016r.Kurs Dokumentacja kadrowa- warsztaty jednodniowewięcej

14 grudnia 2016r.

16 grudnia  2016r.

11 stycznia 2017r.

13 stycznia 2017r.

 Kurs Edukacja "Bilans 2016" Gorzów Wlkp.więcej
  Pozostałe szkolenia    
  Budżet 
06 października 2016r. Kurs Jak prawidłowo przygotować, przeprowadzić i rozliczyć inwenteryzację  oraz odpowiedzialność w tym zakresiewięcej
16 listopada 2016r. Wybrane zagadnienia dotyczące  zmian i stosowania klasyfikacji budżetowej oraz planowania finansowego w jednostkach budżetowych więcej
24 listopada  2016r. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne  oraz nowe zasady gospo0darki składniki  majhątku ruchomego  w jednostkach sektora finansów  publicznychwięcej
 08 grudnia  2016r.  Bilans zamknięcia za 2016r. Szkolenie dla służb  finansowo- ksiegowych jednostek sektora  finansów publicznych więcej
 Kurs Obligatoryjne seminarium biegłych rewidentów w 2016r.

 

 

 07. 11. 2016r.

 Moduł XVI- ZMIANY W USTAWIE O    RACHUNKOWOŚCI WYNIKAJĄCE  Z WDROŻENIA DYREKTYWY 2013/2014/UE Z DNIA 26 CZERWCA 2013 ROKU(8  godz. lek)                                      Wykładowca: dr Teresa Cebrowska

więcej
 29. 11. - 30. 11. 2016r.

 Moduł XII  -   NIEFINANSOWE AKTYWA TRWAŁE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ - UJĘCIE BILANSOWE I PODATKOWE ORAZ ICH BADANIE (16 godz. lek.)   Wykładowca: dr Teresa Cebrowska

 więcej

BEZPŁATNE KONSULTACJE dla członków SK

Zapraszamy członków Stowarzyszenia Księgowych na konsultacje w zakresie rachunkowości i finansów - terminarz konsultacji


Zwycięzcy II edycji konkursu Księgowi Przyszłości

 

    

Zaproszenie do opracowania projektów Komitetu Standardów Rachunkowości
Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) poszukuje osób zainteresowanych opracowaniem projektów dokumentów (Krajowego Standardu Rachunkowości lub stanowisk Komitetu), dotyczących:
1.      środków trwałych,
2.      ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie,
3.      inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych.

Szczegółowe informacje na temat zakresów dokumentów są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w zakładce Komitetu Standardów Rachunkowości: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/komitet-standardow-rachunkowosci/zaproszenie-do-wspolpracy