Aktualności


UWAGA!!! Współfinansowanie szkoleń pracowników oraz pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na wniosek pracodawcy składany do starosty powiatu (PUP) z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można finansować koszty kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. O szczegóły proszę pytać w Powiatowym Urzędzie Pracy.

KURSY I SZKOLENIA

Kursy z zakresu    CERTYFIKACJI  ZAWODU  KSIĘGOWEGO

 25 lutego 2017r.KURS  DLA  KANDYDATÓW  NA  KSIĘGOWEGO (82 godz. zajęć lek.)więcej
 Uruchomienie po zebraniu grupy KURS  DLA  KANDYDATÓW  NA  KSIĘGOWEGO (82 godz. zajęć lek.) -w dni robocze , jeden dzień w tygodniu w godz. 8,15- 15,00więcej
25 lutego 2017r. KURS  DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS.RACHUNKOWOŚCI (SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO)  (176 godz. zajęć lek.) więcej

18 marca 2017r.

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (204 godz.  zajęć lek.) 

więcej 

Uruchomienie po zebraniu grupyKURS CERTYFIKOWANY EKSPERT USŁUG KSIĘGOWYCH (32 godz.lek.)
 
więcej

SZKOLENIA - KURSY

25 lutego 2017r.(sobota)         TRWA NABÓR

 Kurs: Podatek VAT zmiany w 2017 roku.więcej
01 marca 2017r. Kurs: CIT i PIT  zmiany od 2017 rokuwięcej
09 marca 2017r. Kurs: Ubezpieczenia społeczne w 2017 roku.więcej
14 marca 2017r.

Kurs:  Dokumentacja kadrowa- warsztaty jednodniowe

więcej
15 marca 2017r. Kurs: Podatek VAT w  2017 roku- praktyka w zakresie wprowadzonych zmian oraz wybrane zagadnieniawięcej
 16 marca 2017r. Kurs: Praktyczne aspekty struktury JPK_VAT w wyjaśnieniach i ocenie Ministerstwa Finansów na podstawie składanych plików JPK_VAT oraz pozostałe struktury jako narzędzie kontrolne w działalności organów podatkowych.więcej
16 marca 2017r. Kurs: Sprawozdanie z przepływów środków  pieniężnych (warsztaty jednodniowe)więcej 
21 marca 2017r. Kurs PŁACE - zasady naliczania od podstaw ( w tym program płatnik - zajęcia praktyczne) wiecej
28 marca 2017r. Kurs: Prawo zamówień publicznych obowiązujące w 2017 roku. więcej
29 marca 2017r.Kurs: Prawo pracy w praktyce pracodawców w 2017 roku.więcej
 29 marca 2017r.  Kurs: Zmiany jakie wchodzą w życie od 2017r. w rachunkowości budżetowej oraz zagadnienia na które w bieżącym roku należy zwrócić szczególną uwagę.  więcej

31 marca  2017r.

Kurs: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnychwięcej

kwiecień 2017r.

 Kurs: Podatek VAT zmiany w 2017 roku.więcej
26 kwietnia 2017r.Kurs: Podatek u źródła i ceny transferowewięcej
 10 maja 2017r. Kurs: Umowy cywilnoprawne a stosunek pracy - kwestionowanie umów cywilnoprawnych przez PIP i ZUS po wprowadzeniu minimalnej stawki godzinowej od 2017r. więcej
12 maja 2017r. Kurs: ROZLICZENIA KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH w 2017r. ORAZ KONSEKWENCJE NA GRUNCIE PIT, CIT, VAT, ZUS więcej
16 maja  2017r.Kurs: Prowadzenie i rozliczanie Fundacji i Stowarzyszeńwięcej
09 czerwca 2017r. Kurs:  Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS więcej
Uruchomienie po zebraniu grupyKurs: Leasing w księgach rachunkowychwięcej
Uruchomienie po zebraniu grupyKurs: Kasjer złotówkowo - walutowywięcej
Uruchomienie po zebraniu grupyKurs: Podatkowa księga przychodów i rozchodów- ujęcie praktyczne od podstaw (32 godz. lek.) więcej
  Pozostałe szkolenia  

BEZPŁATNE KONSULTACJE dla członków SK 

 Zapraszamy członków Stowarzyszenia Księgowych na konsultacje w zakresie rachunkowości i finansów - terminarz konsultacji


Zaproszenie do opracowania projektów Komitetu Standardów Rachunkowości
Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) poszukuje osób zainteresowanych opracowaniem projektów dokumentów (Krajowego Standardu Rachunkowości lub stanowisk Komitetu), dotyczących:
1.      środków trwałych,
2.      ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie,
3.      inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych.

Szczegółowe informacje na temat zakresów dokumentów są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w zakładce Komitetu Standardów Rachunkowości: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/komitet-standardow-rachunkowosci/zaproszenie-do-wspolpracy