Aktualności

 UWAGA!!!

Współfinansowanie szkoleń pracowników oraz pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na wniosek pracodawcy składany do starosty powiatu (PUP) z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można finansować koszty kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. O szczegóły proszę pytać w Powiatowym Urzędzie Pracy.


KURSY I SZKOLENIA

Kursy z zakresu    CERTYFIKACJI  ZAWODU  KSIĘGOWEGO

 25 lutego 2017r.KURS  DLA  KANDYDATÓW  NA  KSIĘGOWEGO (82 godz. zajęć lek.)więcej
 07 marca 2017r. KURS  DLA  KANDYDATÓW  NA  KSIĘGOWEGO (82 godz. zajęć lek.) -w dni robocze , jeden dzień w tygodniu w godz. 8,15- 15,00więcej
25 lutego 2017r. KURS  DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS.RACHUNKOWOŚCI (SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO)  (174 godz. zajęć lek.) więcej
 01 lutego 2017r. KURS  DLA KANDYDATÓW NA SPECJALISTĘ DS.RACHUNKOWOŚCI (SAMODZIELNEGO KSIĘGOWEGO)  (174 godz. zajęć lek.) w dni robocze , jeden dzień w tygodniu w godz. 8,15- 15,00 więcej

15 października 2016r.

14 stycznia 2016r.

KURS DLA KANDYDATÓW NA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO (204 godz.  zajęć lek.) 

więcej 

Uruchomienie po zebraniu grupyKURS CERTYFIKOWANY EKSPERT USŁUG KSIĘGOWYCH (32 godz.lek.)
 
więcej

SZKOLENIA - KURSY

 13 grudnia 2016r. Prowadzenie i rozliczanie Fundacji i Stowarzyszeńwięcej
 14 grudnia 2016r.  Kurs Podatek od towarów i usług VAT - zmiany w 2017 r. i wybrane zagadnieniawięcej 

14 grudnia 2016r.

16 grudnia  2016r.

11 stycznia 2017r.

13 stycznia 2017r.

 Kurs Edukacja "Bilans 2016" Gorzów Wlkp.więcej
12 stycznia 2017r.Kurs Jednolity Plik Kontrolny od 01 lipca 2016r. w ustawie Ordynacja podatkowawięcej
18 stycznia 2017r. Kurs: Prawo pracy w praktyce pracodawców w 2017 roku. więcej

24 stycznia 2016r.

Kurs Program PŁATNIK  od podstaw  (warsztaty przy komputerach)                

więcej
26 stycznia 2017r. Kurs Ubezpieczenia społeczne w 2017 roku.więcej
luty 2017r.Kurs Kasjer złotówkowo - walutowywięcej

31 marca 2017r.

Kurs Zakładowy Fundusz socjalnywięcej
Uruchomienie po zebraniu grupyKurs Podatek u źródła i ceny transferowewięcej
Uruchomienie po zebraniu grupyKurs Podatkowa księga przychodów i rozchodów- ujęcie praktyczne od podstaw (32 godz. lek.) więcej
Uruchomienie po zebraniu grupyKurs Kodeks Pracy w praktyce od podstawwięcej
  Pozostałe szkolenia    
BEZPŁATNE KONSULTACJE dla członków SK

Zapraszamy członków Stowarzyszenia Księgowych na konsultacje w zakresie rachunkowości i finansów - terminarz konsultacji


Zwycięzcy II edycji konkursu Księgowi Przyszłości

Zaproszenie do opracowania projektów Komitetu Standardów Rachunkowości
Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) poszukuje osób zainteresowanych opracowaniem projektów dokumentów (Krajowego Standardu Rachunkowości lub stanowisk Komitetu), dotyczących:
1.      środków trwałych,
2.      ujęcia, wyceny i prezentacji prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie,
3.      inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych.

Szczegółowe informacje na temat zakresów dokumentów są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, w zakładce Komitetu Standardów Rachunkowości: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/ciala-kolegialne/komitet-standardow-rachunkowosci/zaproszenie-do-wspolpracy